wz

 

 

 

        

                    

                          

 

 Zhrnutie projektu

 Prvý deň

 Učastníci

 Granada-Alhambra

 Plavba na širé more

 Múzeum Pablo Picasso

 


Študenti v médiach

Facebook 1

Facebook 2

Žilinský večerník

 


Záverečná správa

Kritéria výberu

 

  EDOV III .


 

 


 

Krúžky

v šk. roku 2013-2014

Príprava na zahraničné stáže 1 – Ing. Ondrej Malík

 Príprava na zahraničné stáže 2 – Dr. Malíková Ľubica

Utorok :   15:30 - 17:00

Štvrtok : 13:00 - 14:30

 


 

 

 

Kontakt - Ing.Bc. Malík Ondrej , projektmanager      

  • adresa: Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina

  • adresa domov : Turzovka, Závodie 124

  • miestnosť :  učebňa IVTč.216, prípadne  zborovňa školy

  • t. č.: 0907/838381

  • e - mail: malik.ssus#gmail.com ( znak #  nahraďte znakom @)
                    

  • http://www.malikondrej.wz,sk/web/index.htm

 

  ... napíšte mi ...

aktualizované 08.11.2014
© Ing. Bc. Malík Ondrej

 


  

 Študenti vykonávali stáž v nasledovných firmách :

 Publicmar

 Papel Pintado

 Stampaideas

Dilusorp

 Ekip Europa

© Ing. Bc. Malík Ondrej