EDOVII
wz

         

 

             
     
     
     
Hurá .... projekt EDOV III pre šk. rok 2012/2013 bol schválený .

SSUŠZA - Elearning

 

Malaga 2013

            1. Deň               Ostatné informácie na novej stránke   EDOV III

 

/e

   

  

1. Kritéria výberu 
2. Predbežný výber

Jazyková príprava :   1_Lekcia  2_Lekcia  3_Lekcia

                                  1.Lekcia     2.Lekcia
                                 
1.cvičenia  2.cvičenia

Vážení študenti, ponúkam Vám úžasnú pomôcku na efektívne učenie slovíčok a fráz z cudzích jazykov.
Informácie poskytnem osobne, alebo na hodinách Informatiky , prípadne krúžku španielčiny. Program
si môžete stiahnuť na :

 

 Kontakt - Ing. Malík Ondrej , projektmanager

 • adresa: Súkromná  stredná umelecká škola 2968/22,  Žilina

 • miestnosť: kabinet 215, učebňa IVT 216 prípadne   zborovňa školy

 • t. č.: 0907/838381  

 • e - mail: malik.ssus#gmail.com ( znak #  nahraďte znakom @)                 http://malik8.borec.cz/web/1_lekcia.zip

 • http://www.malikondrej.wz.sk/web/

 • Počítadlo návštev :Webdesign Webhostin Webstranky         
     Vyhladavanie Pocitadlo

 

... napíšte mi ...

 

aktualizované 24.03.2013

© Ing. Bc. Malík Ondrej