wz

          

 

             
     
     
     

 

   

  

1. Kritéria výberu 
2. Predbežný výber

Jazyková príprava :
1.Lekcia     2.Lekcia
                                 
1.cvičenia  2.cvičenia

Vážení študenti, ponúkam Vám úžasnú pomôcku na efektívne učenie slovíčok a fráz z cudzích jazykov.
Informácie poskytnem osobne, alebo na hodinách Informatiky , prípadne krúžku španielčiny. Program
si môžete stiahnuť na :

 Moderný spôsob učenia = Memostation 2010

    

 

 Kontakt - Ing. Malík Ondrej , projektmanager

 

... napíšte mi ...

 

aktualizované 14.11.2010

© Ing. Bc. Malík Ondrej